Motivació d'aquesta web (C. UDINA)
Altres articles ("Muntanya", "Excurisonisme", ...)
Sistemes d'Informació i Teoria del Coneixement
 
La Neus i en Pau jugant amb el tren elèctric transversal
Vídeo Maresme
Vídeo Argentona - Mataró
Vídeo Arenys
 
 
 
 
 
 
 
¿QUÈ ÉS AQUESTA COL·LECCIÓ "LA CATALUNYA DEL SEGLE XXI"?
 
L'OBRA PÚBLICA I 'ESQUERRA'
 
CRITERIS PER A LA PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DEL TERRITORI DE CATALUNYA
 
TERRITORI, MOBILITAT I INFRAESTRUCTURES
 
SOLUCIONS TERRITORIALS
 
ECONOMIA
 
       
       
L'OBRA PÚBLICA I ESQUERRA
     
  Una vinculació històrica de més de 100 anys.
   
<< Tornar
     
CRITERIS PER A LA PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DEL TERRITORI DE CATALUNYA
     
  Criteris. Territori. El "perquè" Democràcia participativa.
  La gestió del bosc
   
<< Tornar
     
TERRITORI MOBILITAT I INFRAESTRUCTURES
     

Els criteris de la mobilitat. Autobusos. Carrils "VAO" i/o "bus". Intermodalitats, categories i connexions internacionals

¿Per què les noves infraestructures, i els seus projectes, donen tants problemes?
 

La "Y" basca versus la "O" catalana (Eixos transversals, de carretera i ferroviari, l'Eix Vic – Olot...)

 

El disseny de l'Eix ferroviari transversal

 

La línia d'alta tensió de “Bescanó”

 

La "Nova cultura" de les infraestructures: estudi d'alternatives, participació, adjudicació, impactes...

  Les vies "verdes": el carril bici, els camins...
  L'aigua, recurs de vida o deixalleria: les vies "blaves" (camins marítims "de ronda", camins fluvials...).
   

La qualitat i l'estètica en l'obra pública

 

   Túnels: una comparació amb l'Europa desenvolupada

 

   Revolts, talussos i cunetes: una altra comparació amb l'Europa    desenvolupada

Finançament o peatge a l'ombra: finançament SÍ, peatge a l'ombra NO
   
<< Tornar
     
ALGUNES POSSIBLES SOLUCIONS TERRITORIALS
     

La vertebració de Catalunya (i València) dins l'Europa del futur

 

L'Eix de "Ponent" ¿Autopista o ferrocarril? El túnel de Salau. Comiols. Connexions amb la Franja de ponent

 

L'Eix ferroviari Barcelona – Tolosa. Criteris per al transport ferroviari en zones de muntanya.

Una xarxa integrada d'infraestructures i serveis per a vertebrar la Catalunya del segle XXI

 

Les infraestructures del delta del Llobregat (l'aeroport, el port i l'AVE). L'AVE i els aeroports catalans.

 

L' "Orbital" ferroviari (i el desdoblament Papiol – Mollet), el Vallès i el "Quart cinturó". La B- 30. L 'Eix Montcada – Sabadell

 

El Maresme, Badalona, la metròpoli barcelonesa i el Corredor de l'Ordal.

 

Lleida: una estratègica cruïlla de regions.

 

Tarragona, Reus, l'aeroport i l'AVE

 

Girona (i Olot i Vic)

Les necessitats reals de l'Alt Pirineu: les connexions entre la Vall d'Aran, l'Alta Ribagorça, els Pallars Jussà i Sobirà, l'Alt Urgell, la Cerdanya i el Ripollès. L'Eix Pirinenc. Pla de millores sobre la cota 600 metres .

   
<< Tornar
     
ECONOMIA I ENERGIA

El consorci energètic de Catalunya.

L'exemple de la Gran Via de Barcelona

   
<< Tornar
     
    Per baixar qualsevol dels fitxers, premeu el botó dret sobre l'icona i trieu "Guardar destino como..."
 

Baixar tota la Web (Excepte els vídeos i l'animació, que s'han de baixar un a un i posar en el mateix directori que el CATXXItot.pdf) (30 MB)

       
 

"CAT XXII" és un recull fet per Esquerra de propostes de diversos experts, moltes de les quals recollides de diversos mitjans de comunicació. Aquests experts són científics i tècnics interdisciplinaris, independents i no partidistes, amb uns plantejaments per a la solució de problemes:

•  de molta profunditat i transcendència política, en l'espai i en el temps;

•  d'àmbit territorial europeu i de país però que, a la vegada, es concreten en l' àmbit comarcal i local.

El recull no té cap pretensió d'ésser exhaustiu ni complet, ni tan sols definitiu en cada cas exposat; però en tot cas si que serveix:

•  d'exemple per a entendre que hi ha solucions clares per poc que es busquin,

•  d' explicació clara del "perquè" dels reiterats problemes que apareixen,

•  d' explicació del desencís i desafectació política que produeixen en la població aquests problemes i conflictes

Són, doncs, propostes de solucions però, sobretot, de maneres de fer,

•  molt concretes (concreció que, per exemple, no va existir en el "Pacte del Tinell", fet que va possibilitar interpretacions i aplicacions massa esbiaxades);

•  i que, en el cas de les maneres de fer, proposen procediments fàcilment expressables per mitjà de normatives i lleis que garanteixin el seu compliment.

Esquerra vol incorporar aquesta manera de tractar el territori, atès el seu interès essencial per al futur de Catalunya, des del Parlament i des del Govern a què vol pertànyer. Esquerra vol que conceptes com participació de la població (" democràcia participativa ") i transparència de l'Administració pública no siguin enunciats electorals, sinó comportaments inexcusables de la dinàmica política. A la vegada, Esquerra convida els altres partits a incorporar-se a aquesta dinàmica de país, necessària per a redreçar el malmès sentiment col·lectiu, no deteriorar més el territori i garantir el nostre futur econòmic. La política és un projecte* col·lectiu, més la seva gestió:

POLÍTICA = PROJECTE COL·LECTIU +GESTIÓ

Calen, doncs, unes propostes de país que puguin esdevenir aquest projecte col·lectiu engrescador.

* Entenent un projecte, no només el seu disseny, sinó que també la seva realització completa.

<< Tornar
 
PROFESSIONALS QUE HAN ADAPTAT ELS MATERIALS DE L'EQUIP INTERDISCIPLINAR D'EXPERTS
 
Ivan BONACHE

Alejandra CAMPOS

Antoni DALMAU
Jordi DIAZ
Marc IÑIGUEZ
Ricard MONISTROL
Salvador MASSÓ
Josep NUET
Ramon TUBAU
Josep VENTURA
& SISTEMES COMPLEXOS SL